Neštátne
fyzioterapeutické
zariadenie Fyziocare

rehabilitácia / fyzioterapia / cvičenie / súkromná rehabilitácia / fyzioterapeutické zariadenie / cvičenie s deťmi / pilates / mobilizačné techniky / cvičenie pre tehotné / súkromná fyzioterapia

Fyziocare

Fyziocare je neštátne fyzioterapeutické zariadenie, ktoré poskytuje:

  • Komplexnú rehabilitáciu vo všetkých medicínskych oboroch - pediatria, neurológia, ortopedia, traumatologia, chirurgia, a ostatné odbory.
  • Ošetrujeme stavy po úrazoch, operáciách chrbtice, kĺbov, riešime rôzne druhy bolesti pohybového aparátu, poranenia svalov a šliach, skoliózy, chybné držanie tela u detí a dospelých, centrálne koordinačné poruchy a podobne.
  • V rámci terapie využívame špeciálne postupy a metódy podľa charakteru ťažkostí klienta. Dôležitou súčasťou fyzioterapie je prevencia chybných motorických stereotypov, ktoré sa v prípade zlého motorického vývoja fixujú a spôsobujú rôzne poruchy pohybového systému v puberte a dospelosti. Cieľom fyzioterapie je predchádzanie porúch kostrovo-svalového systému, ktoré môžu vyústiť do poškodenia medzistavcových platničiek.
  • Objednanie na terapiu je na základe telefonického dohovoru na čísle 0944 158 238.

Služby

V našom zariadení sa využívajú tieto metódy:
  • Funkčná diagnostika porúch pohybového systému u detí (od novorodencov) a dospelých.
  • Terapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému u detí (od novorodencov) a dospelých.
  • Poradenstvo psychomotorického vývoja v 1.roku života dieťaťa.
  • Manipulácia s kojencom a batoľaťom.

O mne

Ľubica Rostášová
PhDr. Ľubica Rostášová - špecialista, DNSP

Štúdium fyzioterapie som ukončila v roku 2009 na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Fyzioterapii sa venujem od roku 2007. Som členkou Slovenskej komory fyzioterapeutov. Pravidelne sa zúčastňujem domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencií. V roku 2016 som ukončila špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave a začala som na tejto Univerzite externe prednášať na postgraduálnom štúdiu v tomto špecializačnom odbore. V mojej odbornej praxi sa špecializujem na rôzne funkčné a štrukturálne poruchy pohybového systému u detí a dospelých a vývojovú kineziológiu od novorodeneckého obdobia.

Vzdelanie
2017 - 2019
Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave - Rigorózne štúdium
2014 – 2016
Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave – špecializačné štúdium v odbore Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
2004 – 2009
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, odbor – Fyzioterapia
2001 – 2002
Univerzity of Cambridge, Local Examinations Syndicate, Inernational Examination - angličtina
1997 – 2001
Stredná zdravotnícka škola
Certifikačné činnosti a kurzy
2021
Respiračná fyzioterapia so zameraním na POST COVID 19 pacientov (Mgr. Marián Jendrichovský, Ph.D., Tatranská Polianka).
2018 - 2019
Kardio Pulmonálna Rehabilitácia - A, B (Mgr. Marián Jendrichovský, PhD., Červený Kláštor)
2018
Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (Fyziobeskyd, Nový Jičín)
2018
Branice a její role při vzniku funkčních porúch pohybového a viscerálneho systému (Mgr. Petr Bitnar, Bratislava)
2017
Viscerovertebrálne vzťahy a ich využitie v klinickej praxi (Mgr. Peter Bitnar)
2014 - 2016
Mobilizačné techniky (Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave)
2016
Hlboký systém stabilizácie chrbtice (Mgr. Peter Bitnar)
2016
Komplexná terapia triggerpointov a globálna recipročná svalová inhibícia (Mgr. Peter Bitnar)
2014 – 2015
Neuro – muskulo – skeletálny koncept diagnostiky a terapie (Mgr. Marián Jendrichovský)
2013
Reflexná terapia podľa Vojtu (Slovenská Zdravotnícka univerzita v Bratislave)
2013
Klapovo lezenie – kvadrupedálny lokomócia v prevencii a liečbe (Jarmila Čápová)
2010 – 2013
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa – A,B,C,D (Rehabilitation Prague School)
2010
Osový orgán – vyšetrenie, diferencionálna diagnostika a liečba (Klinika komplexnej rehabilitácie Mudr. Jiřího Marka, Praha)
2010
Reťazenie porúch v pohybovom aparáte a viscerovertebrálne vzťahy (Klinika komplexnej rehabilitácie Mudr. Jiřího Marka, Praha)
2009
Komplexná terapia driekovej chrbtice a panvového pletenca (Klinika komplexnej rehabilitácie Mudr. Jiřího Marka, Praha)
2009
Komplexná terapia krčnej chrbtice (Klinika komplexnej rehabilitácie Mudr. Jiřího Marka, Praha)
Konferencie
2018
Medicína pohybového systému ve sportu, s medzinárodnou účasťou (Praha)
2018
Športová konferencia (Banská Bystrica)
2018
REHAB konferencia, Československá fyzioterapia, s medzinárodnou účasťou (Žilina)
2017
Posturálna funkcia - diagnostika a korekcia (Prof. PaedDr. Pavol Kolář, PhD., Bratislava)
2017
Klasifikácia bariér pri diferencionalnej diagnostike pohybových porúch (Mgr. Marián Jendrichovský, PhD., Bratislava)
2017
IV. NeuroFyzio Workshop s medzinárodnou účasťou (Červený Kláštor)
2016
III. NeuroFyzio Workshop s medzinárodnou účasťou – Interdisciplinárna spolupráca v diagnostike a terpii diskogénných, radikulárnch a neurodynamických porúch (Kúpele Červený Kláštor)
2015
Úloha vnútrobrušného tlaku v prevencii bolesti chrbta (Praha)
2014
Medzinárodný kongres vývojovej kineziológie, (Olomouc)
2014
VIII. Národný kongres Spoločnosti pre športovú traumatológiu a artroskopiu (Olomouc)
2013
VI. Deň fyzioterapeutov (Slovenská komora fyzioterapeutov, Košice)
2013
Poruchy dychového stereotypu (Centrum pohybové medicíny, Praha)
2013
Funkčná diagnostika pohybového aparátu (Centrum pohybové medicíny, Praha)
2013
Vertebrogénne ťažkosti z pohľadu konzervatívneho postupu (Centrum pohybové medicíny, Praha)
Vzdelanie
Certifikáty a kurzy
Konferencie

Cenník

Vstupné vyšetrenie (vyšetrenie + terapia) do 60 min. 60 €
Vstupné vyšetrenie do 30 min. 30 €
Kontrolné vyšetrenie do 30 min. 30 €
Konzultácia zdravotného stavu do 30 min. 30 €
Individuálna fyzioterapia do 30 min. 30 €
Individuálna fyzioterapia do 60 min. 60 €
Konzultácia manipulácie s kojencom a batoľaťom (Poradenstvo v oblasti psychomotorického vývoja v 1. roku života dieťaťa) do 60 min. 60 €
Kineziologický taping 1 cm 0,25 €

Storno poplatok za nedostavenie sa / odhlásenie menej ako 48 hodín pred objednanym termínom / neodhlasenie sa je 100% z ceny terapie.
PLATBY za zdravotnícke výkony možné iba v HOTOVOSTI.
Cenník platný od 1.8.2023

Kontakt

PhDr. Ľubica Rostášová
Súkromná fyzioterapia pre deti a dospelých

Medicentrum Magma (1.poschodie)
Rusovská cesta 19
851 01 Bratislava

mobil: +421 944 158 238
e-mail: luba.fyzio@gmail.com
web: www.fyziocare.sk